Управління ефективністю маркетингової діяльнос

Размещено:  Омоложение

Тема 10. Організація та контроль маркетингової ді

Організація та методика контролю маркетингової діяльності в системі. Забезпечення.