Програма кандидатських іспитів зі спеціальності

Размещено:  Диагностика

ПЕРЕДМОВА

Стандартизація, метрологія та сертифікація є інструментами забезпечення якості продукції, робіт і послуг - важливого аспекту багатогранної комерційної діяльності. p> За кордоном вже на початку 80-х рр.. дійшли висновку, що успіх бізнесу визначається перш все якістю продукції і послуг. 80% опитаних при обстеженні 200 великих фірм США відповіли, що якість є основним чинником реалізації товару за вигідною ціною. Звідси висновок: оволодіння методами забезпечення якості, базуються на тріаді - стандартизація, метрологія, сертифікація, є однією з головних умов виходу постачальника на ринок з конкурентоспроможною продукцією (послугою), а значить, і комерційного успіху. p> Проблема якості актуальна для всіх країн незалежно від зрілості їх ринкової економіки. Досить згадати, як у розбитих і розчавлених в другій-світовій війні Японії та Німеччини вміле застосування методів стандартизації та метрології дозволило забезпечити якість продукції і тим самим дати старт оновленню економіки цих країн. Зараз часто згадують вислів російського філософа і політичного мислителя И.А.Ильина (1883-1954): "... російському народу є тільки один вихід та один порятунок - повернення до якості і його культуру. Бо кількісні шляху виходжу, вистраждані і викрито, і кількісні ілюзії на наших очах зживає до кінця ". p> Сьогодні Виробник та його торговий посередник, що прагнуть підняти репутацію торгової марки, перемогти в конкурентній боротьбі, вийти на світовий ринок, зацікавлені в виконанні як обов'язкових, так і рекомендованих вимог стандарту. У цьому сенсі стандарт набуває статусу ринкового стимулу. Стандарти на процеси і документи (Управлінські, товаросупровідні, технічні) містять ті "правила гри ", які повинні знати і виконувати фахівці промисловості і торгівлі для укладання взаємовигідних угод. p> Таким чином, стандартизація є інструментом забезпечення не тільки конкурентоспроможності, а й ефективного партнерства виробника, замовника і продавця на всіх рівнях управління. p> Сьогодні постачальнику недостатньо строго слідувати вимогам прогресивних стандартів - треба підкріплювати випуск товару і надання послуги сертифікатом безпеки або якості. Найбільшу довіру у замовників і споживачів викликає сертифікат на систему якості. Він створює впевненість у стабільності якості, у достовірності і точності виміряних показників якості, свідчить про високій культурі процесів виробництва продукції та надання послуг. p> У перспективі по ряду товарів і послуг підтвердження відповідності встановленим вимогам буде проводитися не тільки за допомогою сертифікації, а й самим виробником продукції або виконавцем послуги, тобто першою стороною. У цих умовах зростають роль і відповідальність керівників організацій в грамотному застосуванні персоналом правил стандартизації, метрології та сертифікації. p> Дотримання правил метрології в різних сферах комерційної діяльності (торгівлі, банківської діяльності та ін) дозволяє звести до мінімуму матеріальні втрати від недостовірних результатів вимірювань. p> Дуже гостро стоїть питання про гармонізацію вітчизняних правил стандартизації, метрології та сертифікації з міжнародними правилами, оскільки це є важливою умовою вступу Росії до Світової організації торгівлі (СОТ) і подальшої діяльності країни в рамках цієї організації. p> Отже, перехід країни до ринкової економіки а притаманною їй конкуренцією, боротьбою за довіру споживача змусить фахівців комерції ширше використовувати методи і правила стандартизації, метрології та сертифікації у своїй практичній діяльності для забезпечення високої якості товарів, робіт і послуг. p> Метою вивчення дисципліни "Основи стандартизації, метрології та сертифікації" є формування у студентів знань, умінь і навичок у зазначених областях діяльності для забезпечення ефективності комерційної діяльності. <В  ВСТУПНА ЧАСТИНА В  Забезпечення якості товарів і послуг як основна мета діяльності з стандартизації, метрології та сертифікації

Виклад цій частині переслідує три мети: пояснення сутності якості; обгрунтування необхідності застосування робіт з стандартизації, метрології та сертифікації для забезпечення якості (рис. 1); пояснення сутності ряду "наскрізних" (ключових) термінів (якість, показник якості, контроль якості, випробування, система якості), застосовуваних у всіх трьох главам підручника і узагальнених в НД [1, 2, 3, 8, 9, 10], представлених у додатку 6. br/>В 

Рис. 1. Тріада методів і видів діяльності щодо забезпечення якості (22)

В  1. СУТНІСТЬ ЯКОСТІ ТА ВИМОГ ДО ЯКОСТІ

1.1 Сутність якості

В 

Якість - сукупність характеристик об'єкта, що відносяться до його здатності задовольняти встановлені або передбачувані потреби (ІСО 8402). p> Отже, поняття якості включає три елементи - об'єкт, потреби, характеристики. Щоб краще нарікати якість, необхідно розглянути ці елементи. p> Об'єктом можуть бути, наприклад, діяльні...

Источник: http://ukrbukva.net/2988-Osnovy-standartizacii-met...